Obnovujeme činnost_podmínky

Platnost rozhodnutí o pozastavení běžné skautské činnosti ze dne 10. března 2020 skončí o půlnoci z 10. na 11. května 2020. Chceme toho využít a proto od 13.5. můžeme opět skautit a jít i na vodu. (pokud dodržíme podmínky uvedené dále v textu)

Nemůžeme ještě  rozjet činnost naplno, ale něco už můžeme, když splníme tyto podmínky:

  • každý účastník nejpozději na začátku první schůzky předloží písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – povinnost se vztahuje na děti i dospělé, evidenci čestných prohlášení spravují střediska, formulář čestného prohlášení stahujte zde
  • vždy platí, že účastnit se může pouze osoba, která je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
  • každý účastník má ochranu nosu a úst (rouška)
  • každý účastník projde na začátku schůzky dezinfekcí rukou
  • je dodržován rozestup 2 metry během všech aktivit
  • schůzky se konají venku, ve výjimečných odůvodněných případech i uvnitř
  • před i po schůzce (pokud proběhne v objektu) je třeba dezinfikovat povrchy (kliky, stoly, vypínače apod.)
  • pokud jsou přítomni účastníci do 15 let věku, pak musí být vždy přítomen dospělý, který je zodpovědný za dodržování pravidel a za provedení nutné dezinfekce prostor.

Tyto podmínky budeme dodržovat a zejména je třeba donést čestné prohlášení o bezinfekčnosti na COVID-19, žádáme rodiče, aby zvážili rizika účasti dítěte na obnovené činnosti v omezeném rozsahu s ohledem na vlastní podmínky v domácnosti (rizikové osoby, starší s nižší imunitou atp.) a případně děti na schůzku raději neposílali, ale doufáme, že už se to zase rozjede. Bez bezinfekčnosti pošleme dítě domů (ani pozdější dodání nám nebude stačit).

Sejdeme se v čase schůzky, vysvětlíme pravidla a půjdeme postupně na vodu, na vodě roušku mít nebudeme(nesmíme) (plavat s ní byste si opravdu nepřáli, nicméně ji můžeme odložit až při nástupu na loď a po vystoupení hned zase narazit), oblečte se však raději tepleji, nebude ještě úplně léto a pro jistotu vemte i věci (boty) na převlečení. Pojedeme zejména na kánoích (skauti), na pramicích jsme původně taky chtěli, ale nedokázali bychom dodržet 2m rozestup, tedy naplníme cca 22 míst. Je možné, že uvedené podmínky ještě mohou být upraveny podle aktuálních pokynů nadřízených orgánů.

You may also like...

Napsat komentář