Oslavy 100 let republiky

V neděli 28.10.2018 jsme se sešli (navzdory mizernému počasí) v početné sestavě ve 13:45 na náměstí Legií, všichni v krojích a účastnili se slavnostního ceremoniálu kladení věnců a připojili se k místním oslavám vzniku naší České (tehdy Československé) republiky!

Bylo velmi chladno, proslovy zbytečně dlouhé, řečnící politici nám skautům asi nemusí  připomínat jak bychom se měli chovat, nicméně my jsme svoji vlasteneckou povinnost naplnili a vážíme si toho, že jsme součástí demokratického hnutí, které může být považováno za apolitickou organizaci vychovávající současného českého občana.

 

Jsme si při této příležitosti vědomi odkazu státníků i prostých bojovníků – jedinců, kteří pro vznik republiky položili své životy, bojovali za práva na její samostatnost, byli často vězněni a pronásledováni. Pro generace našich předků musela být samostatná republika úžasným počinem, za který byli ochotni bojovat v první i druhé světové válce.

Je třeba tento odkaz a pocit připomínat i dnes možná s ještě větším důrazem na národní identitu, než za poslední desítky let. V době, kdy se Česká republika stala zdánlivě stabilním samostatným státem, by se mohlo zdát, že již není zač bojovat, ale opak je pravdou. I dnes je třeba bojovat za svobodu, za ideály pravdy a demokracie. Nepřestali jsme být ohrožováni na občanských právech, naše země čelí vnějším i vnitřním tlakům, je nám často sdělována čistá lež zahalená v podobě pravdy a široké davy jsou obratně manipulovány marketingovými odborníky. Míra dezinformací napříč rozdělenou společností je významným ohrožením ideálů zahrnutých v heslech „Pravda vítězí“ či „Nebát se a nekrást“. Moc peněz je postavena nad zásadami slušnosti, tolerance a pravdy.

V tomto čase se skautské hnutí musí zmobilizovat k pevnému postoji ve svých zásadách, výchovnou činností přispívat k rozvoji vzdělaného současného člověka, který má úctu k pravdě, lásce, národním a duchovním hodnotám a je schopen orientovat se v dnešním světě. V tomto duchu chceme 28. října 2018 oslavit významných 100 let naší krásné republiky, které jsme my všichni skautským slibem slíbili věrnost.

You may also like...

Napsat komentář