Tábory 2017

Tábory 2017

Vážení rodiče, vážení členové přístavu. V rámci aktivit přístavu jsme pro vaše, naše, ale i ostatní děti v době letních prázdnin 2017 připravili nabídku řady vodácko-skautských táborů. Chystáme 4 relativně samostatné tábory, všechny pořádané naším přístavem. V tomto okamžiku máme jasno o termínech, ceny táborů jsou vysoce pravděpodobně konečné, pro putovní tábor Slovensko je zatím cílová destinace nejistá (rozhodne stav vody). Nicméně s termíny již můžete počítat na pevno.

Stálý tábor – všechny oddíly: 09. – 16. 7. Seč: 1.800,-

Putovní tábor – kluci: 22.-29.7. Isar a okolí (Německo/Rakousko) : Cena 2.500,- (bez pojištění)

Putovní tábor – holky: 30.7. – 6.8. Slovensko : Cena 2.500,-

Příměstský tábor – všechny děti ve věku 6-12: 28.8. – 1.9. klubovna a okolní řeky: Cena 1.300,-Kč (člen)  1.500,- Kč (nečlen), sleva na sourozence 250,-

 

Dokumenty ke stažení:

Závazné přihlášky

Potvrzení o bezinfekčnosti

Tisknutelný souhrnný přehled informací k táborům

Společné informace k úhradě záloh a poplatků:

Za jednotlivé tábory vybíráme zálohy v jednotné výši 500,- za osobu a tábor. Doplatek pak je vždy třeba uhradit nejpozději do 30.6.2017, dejte nám tímto šanci mít o účastnících jasno s dostatečným předstihem a neřešit platby v týdnu před začátkem, kdy budeme v práci i v přípravách táborů finišovat.

Číslo účtu je: 2500244481/2010. Pro správnou identifikaci platby při odeslání každé platby je třeba zadat následující informace:

  1. Variabilní symbol – uvádějte rodné číslo vašeho dítěte. Toto číslo máme uvedeno v registraci, popřípadě umožní identifikaci dle přihlášky.
  2. Specifický symbol:

0517    (Seč)

– 0617    (Isar, Loisach)

– 0717    (Slovensko)

– 0817    (Příměstský tábor)

   3.    Zpráva pro příjemce – pro jistotu uveďte přezdívku či jméno, za koho platíte.