Tábory 2020

Tábory 2020

Vážení rodiče, vážení členové přístavu. V rámci aktivit přístavu pro vaše, naše, ale i ostatní děti v době letních prázdnin 2019 opět připravujeme nabídku řady vodácko-skautských táborů. V současné době si jsme jistí termíny a organizačním zabezpečením 2 táborů, pořádaných naším přístavem. V tomto okamžiku máme jasno o termínech, ceny táborů jsou opravdu jen orientační, výše záloh jednotná za 500,- pro každý z nich, s termíny již můžete počítat napevno.

Stálý tábor – všechny oddíly: 1. 7. – 11. 7. 2020 Seč; cena 3.000,- sleva za brigadu (-300 Kč)

Putovní tábor – kluci: 18. – 25. 7. 2020 Pilica (Polsko); 2.500,- (bez pojištění)

Putovní tábor – holky: 26.7. – 1. 8. 2020 Pilica (Polsko); 

Příměstský tábor – širší veřejnost: 24.8.-28.8. 2020 klubovna Pardubice: (zatím bez záruky); cena pro člena přístavu 1.800,-; nečlen 2.000,-, sleva na sourozence (-200,- Kč)

 

Dokumenty ke stažení:

Závazné přihlášky (doplníme)

Potvrzení o bezinfekčnosti

Společné informace k úhradě záloh a poplatků:

Za jednotlivé tábory vybíráme zálohy v jednotné výši 500,- za osobu a tábor (pro Pilica platit až po potvrzení účasti). Doplatek pak je vždy třeba uhradit nejpozději do 20.6.2020, dejte nám tímto šanci mít o účastnících jasno s dostatečným předstihem a neřešit platby v týdnu před začátkem, kdy budeme v práci i v přípravách táborů finišovat.

Číslo účtu je: 2500244481/2010. Pro správnou identifikaci platby při odeslání každé platby je třeba zadat následující informace:

  1. Variabilní symbol – uvádějte rodné číslo vašeho dítěte. Toto číslo máme uvedeno v registraci, popřípadě umožní identifikaci dle přihlášky.
  2. Specifický symbol:

0620    (Seč)

– 0720    (Pilica – kluci)

– 0820    (Pilica – holky)

   3.    Zpráva pro příjemce – pro jistotu uveďte přezdívku či jméno, za koho platíte.

Akce jsou podpořeny z dotačního titulu města Pardubic „Program podpory volného času“

pce_konik