Tábory 2020

Tábory 2020

Vážení rodiče, vážení členové přístavu.

Vzhledem k aktuální situaci kolem COVID-19  již v současné době věříme, že se tábory uskuteční, chystáme je a doufáme, že se vše povede. Pochopitelně vše může zarazit negativní vývoj počtu nakažených. Již tušíme za jakých podmínek budeme fungovat (nebude to zásadní problém). 

V rámci aktivit přístavu pro vaše, naše, ale i ostatní děti v době letních prázdnin 2020 opět připravujeme nabídku řady vodácko-skautských táborů. V současné době si jsme jistí termíny a organizačním a personálním zabezpečením všech táborů. V tomto okamžiku považujeme ceny táborů za asi definitivní, výše záloh jednotná za 500,- pro každý z nich (termín záloh je 10.6.2020), s termíny rovněž můžete počítat napevno. Vše však platí jen pokud budou tábory povoleny.

Stálý tábor – všechny oddíly: 1. 7. – 11. 7. 2020 Seč; cena 3.000,- sleva za brigádu (-300 Kč)

Tábor na řece – kluci: 18. – 25. 7. 2020 Slovensko/Čechy; 2.500,- (bez pojištění)

Tábor na řece – holky: 26.7. – 1. 8. 2020 Čechy (Orlice)

Příměstský tábor – širší veřejnost: 24.8.-28.8. 2020 klubovna Pardubice: cena pro člena přístavu 1.800,-; nečlen 2.000,-, sleva na sourozence (-200,- Kč)

 

Dokumenty ke stažení:

Závazné přihlášky (bylo online přihlašování na každý tábor zvlášť z jednotlivých stránek)

Potvrzení o bezinfekčnosti (znění zahrnující COVID-19)

Společné informace k úhradě záloh a poplatků:

Za jednotlivé tábory vybíráme zálohy v jednotné výši 500,- za osobu a tábor s termínem 10.6.2020! Doplatek pak je třeba uhradit nejpozději do 24.6.2020 (Seč), 30.6.2020 (Slovensko), 10.7.2020 (Orlice); dejte nám tímto šanci mít o účastnících jasno s dostatečným předstihem a neřešit platby v týdnu před začátkem, kdy budeme v práci i v přípravách táborů finišovat.

Číslo účtu je: 2500244481/2010. Pro správnou identifikaci platby při odeslání každé platby je třeba zadat následující informace:

  1. Variabilní symbol – uvádějte rodné číslo vašeho dítěte. Toto číslo máme uvedeno v registraci, popřípadě umožní identifikaci dle přihlášky.
  2. Specifický symbol:

0620    (Seč)

– 0720    (tábor na řece – kluci)

– 0820    (tábor na řece – holky)

0920    (příměstský)

   3.    Zpráva pro příjemce – pro jistotu uveďte přezdívku či jméno, za koho platíte.

Akce jsou podpořeny z dotačního titulu města Pardubic „Program podpory volného času“

pce_konik