Tábory 2020

Tábory 2020

Vážení rodiče, vážení členové přístavu.

Vzhledem k aktuální situaci kolem COVID-19  již v současné době věříme, že se tábory uskuteční, chystáme je a doufáme, že se vše povede. Pochopitelně vše může zarazit negativní vývoj počtu nakažených. Již tušíme za jakých podmínek budeme fungovat (nebude to zásadní problém). Již můžete vyplnit online přihlášky, zálohy uhraďte do 10.6.2020!

Stálý tábor bude v oznámeném termínu. Opatření a podmínky již máme na stránce tábora Seč. Na konkrétní a závaznou metodiku MZ však ještě čekáme.

Počítáme s různými variantami, ale zahraniční tábory se neuskuteční v Polsku (vysoké riziko) a možná se změní na tuzemské a stálé na místě u řek!

V rámci aktivit přístavu pro vaše, naše, ale i ostatní děti v době letních prázdnin 2020 opět připravujeme nabídku řady vodácko-skautských táborů. V současné době si jsme jistí termíny a organizačním a personálním zabezpečením všech táborů. V tomto okamžiku považujeme ceny táborů za asi definitivní, výše záloh jednotná za 500,- pro každý z nich (termín záloh je 10.6.2020), s termíny rovněž můžete počítat napevno. Vše však platí jen pokud budou tábory povoleny.

Stálý tábor – všechny oddíly: 1. 7. – 11. 7. 2020 Seč; cena 3.000,- sleva za brigádu (-300 Kč)

Tábor na řece – kluci: 18. – 25. 7. 2020 Slovensko/Čechy; 2.500,- (bez pojištění) – zahraničí možná nedopadne, ale někam na vodu chceme

Tábor na řece – holky: 26.7. – 1. 8. 2020 Čechy (Orlice)zahraničí nejspíš nedopadne, ale někam na vodu chceme

Příměstský tábor – širší veřejnost: 24.8.-28.8. 2020 klubovna Pardubice: cena pro člena přístavu 1.800,-; nečlen 2.000,-, sleva na sourozence (-200,- Kč)

 

Dokumenty ke stažení:

Závazné přihlášky (je online přihlašování na každý tábor zvlášť z jednotlivých stránek)

Potvrzení o bezinfekčnosti (znění zahrnující COVID-19)

Společné informace k úhradě záloh a poplatků:

Za jednotlivé tábory vybíráme zálohy v jednotné výši 500,- za osobu a tábor s termínem 10.6.2020! Doplatek pak je třeba uhradit nejpozději do 24.6.2020 (Seč), 30.6.2020 (Slovensko), 10.7.2020 (Orlice); dejte nám tímto šanci mít o účastnících jasno s dostatečným předstihem a neřešit platby v týdnu před začátkem, kdy budeme v práci i v přípravách táborů finišovat.

Číslo účtu je: 2500244481/2010. Pro správnou identifikaci platby při odeslání každé platby je třeba zadat následující informace:

  1. Variabilní symbol – uvádějte rodné číslo vašeho dítěte. Toto číslo máme uvedeno v registraci, popřípadě umožní identifikaci dle přihlášky.
  2. Specifický symbol:

0620    (Seč)

– 0720    (tábor na řece – kluci)

– 0820    (tábor na řece – holky)

0920    (příměstský)

   3.    Zpráva pro příjemce – pro jistotu uveďte přezdívku či jméno, za koho platíte.

Akce jsou podpořeny z dotačního titulu města Pardubic „Program podpory volného času“

pce_konik