Tábory 2021

Vzhledem k aktuální situaci kolem COVID-19  v současné době netušíme, zda se tábory uskuteční, chystáme je však a doufáme, že se vše povede.

V rámci aktivit přístavu pro vaše, naše, ale i ostatní děti v době letních prázdnin 2021 opět připravujeme nabídku řady vodácko-skautských táborů. V současné době nezaručíme uspořádání, organizační ani personální zabezpečení všech táborů. Nicméně co můžeme asi říci, pokud se budou moci konat tábory, začneme jako vždy táborem na Seči a to opět hned na začátek prázdnin.
S tím můžete termínově počítat a doufáme, že začneme ve čtvrtek 1. 7. 2021

Stálý tábor – všechny oddíly: 1. 7. – 10 7. 2021 Seč; cena ?.???,- sleva za brigádu (-??? Kč)

Tábor na řece – kluci+holky: 24. –31. 7. 2021 (lokace neznámá); cena ?.???,-

Příměstský tábor – širší veřejnost: XX.8.-XX.8. 2021 klubovna Pardubice: cena pro člena přístavu ?.???,-; nečlen ?.???,-, sleva na sourozence (-???,- Kč)