Tábory 2023

V rámci aktivit přístavu pro vaše, naše, ale i ostatní děti v době letních prázdnin 2023 opět připravujeme nabídku řady vodácko-skautských táborů. V současné době již zaručíme uspořádání, organizační a personální zabezpečení všech se může trochu měnit. Nicméně co můžeme asi říci, začneme jako vždy táborem na Seči a to opět hned na začátek prázdnin v délce dvou týdnů.
S tím můžete termínově počítat a doufáme, že začneme v sobotu 1. 7. 2023. Pak to bude někam na vodu s oddíly kluků a volná místa nabídneme tradičně i několika holkam a zatím zvažujeme i příměstský tábor v klubovně.

Stálý tábor – všechny oddíly: 1. 7. – 15. 7. 2023 Seč (na 100%)kapacita tábora naplněna

Putovní tábor kluci – 7 +12+17 oddíl: 22. 7. – 29. 7. 2023 (na 100%) – Váh a Oravakapacita tábora naplněna

Příměstský tábor – 7 +12+17 oddíl + veřejnost: 21. 8. – 24. 8. 2023 (na 100%) – klubovnaakce pro nezájem zrušena

Informace budou jako vždy průběžně aktualizovány a obsahují přihlašovací a platební údaje