Provozní řád

            PROVOZNÍ ŘÁD                    
       Skautské základny přístavu „SEDMIČKA“ Pardubice

Základnu lze pronajmout za těchto podmínek

Klíče od základny v předem dohodnutém termínu,včetně inventáře předává a přejímá správce Rákos : Jaroslav Ventluka tel.725 002 627 , email  ventluka@seznam.cz , nebo zástupce Jiří Mareš tel. 733 584 230 nebo jiný pověřený zástupce.

 • Při příchodu na základnu otevřete dveře č. 17 kuchyň, kde na zárubni jsou zavěšeny klíče od WC a trubkový klíč od hlavního rozvaděče elektro. Otevřeš dvířka a zapíšeš si stav elektroměru a zapneš hlavní jistič. Po ukončení pobytu pak napíšeš konečný stav a vypneš červeným tlačítkem. Klíč vrátíš na původní místo.
 • Pro otevření vody a opsání stavu na vodoměru je nutné vlézt do šachty vedle dívčích WC, zde opsat stav a při ukončení opsat nový stav, opět zavřít přívod vody (před vodoměrem)
 • Pro zprovoznění teplé vody ve sprchách je nutné zapnout jistič (boiler-sprcha) v rozvodné skříni umístěné ve skladu potravin, při odchodu opět vypnout !!
 • V kuchyni a ve společenské místnost jsou kamna na dřevo, které lze získat po dohodě panem hajným Pospíšilem tel.606 730 989
 • Veškeré užívané prostory je povinnost před odchodem uklidit. Odpadky třídit, papír spálit v kamnech, komunální odpad do popelnice, sklo a plasty do pytlů, které odveze každý účastník do sběrných míst ve městě (náměstí a u rybníčku pod řeznictvím). Mimo červen – září je nutné komunální odpadky odvést, neboť obec odpad neodváží.
 • Na pokojích jsou lůžka, ale musíte si dovézt spacáky.
 • Do areálu je nutné vstupovat pouze vstupní branou a neprocházet v žádném případě živým plotem (poškození budete  hradit, na pořízení nových rostlin).
 • Mimo táborový kruh není povoleno rozdělávání ohně.
 • Parkování aut je povoleno jen na betonové ploše za ubytovací částí.
 • Pronajímatel se zavazuje dodržovat dohodnuté termíny a podmínky pronájmu.
 • Uhrazení za pobyt bude provedeno ihned při odchodu ze základny, spolu s odevzdání klíčů, předáním všech uklizených prostor a vyplnění tiskopisů.
 • Pokud sami něco rozbijete či poškodíte, budeme po Vás nuceni požadovat urychlenou nápravu na Vaše náklady, nebo odpovídající finanční náhradu!
 • Při  ztrátě klíče je náhrada 800 Kč
 Provozní řád v tisknutelném formátu doc ke stažení ZDE

Pardubice   1.3.2014