Dotačí titul Pardubického kraje 2021

Projekt Vodácké vybavení pro přístav Sedmička Pardubice v roce 2021 pro činnost Přístavu

 „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“

v roce 2021 v kapitole Sport a cestovní ruch byl spolufinancován z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 75.000 Kč.

Zhodnocení pořízení vybavení z dotačního programu

Využití dotačního titulu proběhlo ve dvou odlišných formách. Významnějším čerpáním bylo pořízení nového vlečného přívěsu, který plně nahradil dosluhující dosavadní přívěs z roku 1998, jehož stav již byl krajně rizikový z hlediska spolehlivosti. Pro nový přívěs byla zvolena varianta pořízení formou individuálního zhotovení. Byly zejména formulovány požadavky na maximální přípustnou šíři a výšku polí přívěsu, aby mohly být přepravovány jak šestimetrové pramice, tak i dostatek kánoí v pozici na boku. Díky toto konstrukci byla celková kapacita přepravy zvýšena na pohodlných 6 pramic nebo 12 kánoí. Byla zvolena varianta bržděného vleku s vyšším koeficientem bezpečnosti i uživatelského komfortu. Vlek byl v rámci publicity řádně označen logem poskytovatele dotace a již vícekrát využit pro odvoz lodí na celorepublikové akce (čímž byla dosažena i jistá míra publicity).

Druhou položkou čerpání dotace byl nákup dvou nafukovacích lodí typu Baraka, které musely být doposud pro sportovní činnost s nemalými náklady zapůjčovány. Využití zakoupených lodí bylo hned během letních prázdnin, kdy na putovní tábor odjelo 26 účastníků a nebyl dostatek plastových lodí (ani pozic na přívěsu) pro každého. Nafukovací skladné lodě tak pomohly chybějící kapacity pokrýt. Využití lodí bylo uživateli pochvalně komentováno, protože lodě mají na divoké vodě odlišné jízdní vlastnosti, které je třeba tréninkem osvojit, aby mohla být činnost rozšířena i o splutí divočejších řek, na kterých je užití otevřených lodí méně vhodné.

Projekt Vodácké vybavení pro přístav Sedmička Pardubice v roce 2021 pro činnost Přístavu

 „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“ v roce 2021 v kapitole Sport a cestovní ruch

byl spolufinancován z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 75.000 Kč.

You may also like...

Napsat komentář