Vodní skauting

Vodní skauting je odvětví skautské výchovy, jehož cíle účely jsou totožné se skautským zákonem a slibem. Od běžného skautingu se liší pouze vodáckým výcvikem. Vodní skauti v Junáku jsou sdruženi v síti VS a jeho vedení nazýváme Hlavním kapitanátem.

Historie

Již v roce 1912 se Josef Rössler-Ořovský na Olympijských hrách ve Stockholmu seznámil se švédskými vodními skauty a zakládá s prof. ing. Ludvíkem Šimkem při Českém Yacht Klubu oddíl vodních skautů, později registrovaný jako 1.ovs, dnes pražská vodní Dvojka, první vodní družina Bobrů. Do začátku II. světové války vznikly desítky oddílů po celé republice (mimojiné i základní kámen našeho přístavu – oddíl Sedmička). V obnovené historii v letech 1945-1950 i 1968-1970 představovali vodní skauti i Sedmička vždy příkladnou součást českého skautského hnutí.

Po roce 1989 byly vodácké skautské oddíly jako jedny z prvních, které stály u obrody skautského hnutí v novodobé historii. Rovněž Sedmička již v prosinci roku 1989 deklarovala v časopise Hrožramrovo jednoznačnou snahu být opět součástí skautského hnutí a stáli jsme tak u obnovení tohoto odvětví skautské výchovy. V květnu 1990 se tak po 20 letech konal první skautský slib (staro)nových členů. Pracují dodnes.

Současnost

V současné době je v Junáku registrováno přes 3.200 vodních skautů ve více jak 150 výchovných jednotkách, čímž se řadíme mezi nejpočetnější skupinu vodních skautů v Evropě. Přístav Sedmička na soutoku Labe, Loučné a Chrudimky nabízí zázemí zhruba stovce skautů, kteří svůj život navázali na místní povodí.

Symbolika vodních skautů

Znak vodních skautůZnak vodních skautů je neodmyslitelně spjat s prvky vodáctví.

Do devadesátých let byl tvořen spojením kotvy a lilie doplněné stužkou s heslem „Buď připraven“. Dnešní podoba znaku se obešla bez stužky, ale je doplněna lanem, které obepíná trojlístek skautek. Množství symbolů (lilie, trojlístek, kotva, lano) umístěných ve vrstvách, vysloužil znaku přezdívku „sendvič“. V barevném provedení je kotva stříbrná a obepnutý trojlístek modrý.

Vlajky vodních skautů

Vlajky nejsou jen rozlišovacím prvkem ale i charismatickou součástí aktivit vodních skautů. Jejich vzhled i použití se řídí po generace stálými tradicemi jejichž znalost pozorovateli může přinést řadu informací o místním dění.

Kroje vodních skautů

Galerii krojů vodních skautů i s předpisy lze najít na oficiálních stránkách Junáka. (zdroj informací: HKVS)

Kapitanát vodních skautů

Kapitanát vodních skautů je zvláštní jednotka s právní subjektivitou zřízená Náčelnictvem Junáka pro plnění zvláštních úkolů souvisejících s posláním organizace. Poslání jednotky a její vnitřní fungování upravuje její statut.

Vodácká kvalifikace vedoucích

Při každé činnosti na malých plavidlech je nutný dozor zodpovědného dospělého, jehož pokyny všichni dodržují. V rámci Junáka se za kvalifikaci tohoto vedoucího považuje kombinace vůdcovské zkoušky a další institucionální zkoušky zaměřené na vodáckou činnost. Za vodáckou kvalifikaci se považuje kapitánská zkouška vodních skautů, zkouška vedoucího či průvodce vodní turistiky, cvičitele či trenéra odpovídajícího vodáckého sportu, zdravotníka vodní záchranné služby, apod.

Ve vedení našich oddílů a táborů jsou vždy vedoucí s touto kvalifikací

Žabičky a vlčata

Obecné informace o programové nabídce pro skautský věk se dočtete na skautské křižovatce.

Děti ve věku 6-10 jsou označovány jako žabičky a vlčata. V rámci skautského vzdělávání s vodními doplňky připravil Hlavní kapitanát ve spolupráci s týmem Nového programu pro vodní vlčata a žabičky třetí variantu stezek pro tento věk: Plavby vodních vlčat a žabiček. K vytvoření třetí verze stezky vedla především potřeba symbolického rámce z prostředí kolem vody, který je pro vodní skauty využitelný lépe než základní symbolické rámce Knihy džunglí či Kouzelné lucerny. Integrální součástí plaveb jsou navíc aktivity pro vodáky (označeny modrou kotvičkou), vyhnuli jsme se tak samostatným vodáckým doplňkům stezky, které jsou u skautského věku. Plavby jsou zároveň na rozdíl od základních verzí stezek určeny koedukovaným oddílům, a to i pěším.

Skautky a skauti

Vodní skauti používají oproti „obyčejným“ skautům v Junáku navíc specifické prostředky výchovy (vodní sporty) a zároveň specificky používáme některé prvky skautské metody. Proto můžeme využívat programovou nabídku, kterou Junák má, ale některé nástroje je vhodné uzpůsobit našim potřebám. Hlavní kapitanát vodních skautů a jeho pracovní komise proto připravili ve spolupráci s týmem Nového programu vodácké doplňky ke skautským stezkám i k Nováčkovi.

Vodácká adaptace stezek pro skauty a skautky z dispozice ZDE.

Chcete-li vědět více, neváhejte navštívit stránky HKVS, odkud byly čerpány i tyto základní informace