Skauting

Skautské hnutí

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. Někteří skauti se vydávají se svými oddíly za dobrodružstvím na vodu, sjíždějí řeky a učí se postarat o sebe i posádku lodi (ano- to je přesně náš případ J). Jiní objevují české kraje i Evropu na kolech. Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí světa. Více se dovíte na stránkách naší organizace Junák, odkud byly čerpány tyto podklady.

Světový skauting

Za hlavní osobnosti mající vliv na vznik skvostné myšlenky výchovy dětí a mládeže jsou považováni Ernest Thompson Seton, přezdívaný „Black Wolf“ – „Černý Vlk“ a Sir Robert Baden-Powell (mezi skauty známý prostě jako B.P.), britský generál, který již v roce 1907 podnikl s asi 20 chlapci první pokusný skautský tábor na ostrově Brownsea. B.P. během jara 1908 dokončil a vydal rukopis knihy Scouting for Boys, knihy, v níž, jak název napovídá, B.P. představoval a nabízel skautský program chlapcům, dívčí organizace vznikla téměř souběžně. Od té doby uplynulo již více jak 100 let, skautské hnutí překonalo světové války a od roku 1922 je zastřešováno mezinárodní organizací chlapeckého skautského ústředí, které se v roce 1973 dostalo názvu Světová organizace skautského hnutí, zkráceně WOSM (World Organization of the Scout Movement) a v roce 1928 založenou organizací reprezentující striktně dívčí hnutí: Světová asociace skautek – WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Obecně lze říci, že ke skautským zásadám se hlásí více jak 40 milionů členů ve více jak 160 národních organizacích.

Skauting v Česku

Vše začíná v létě roku 1911, kdy profesor A. B. Svojsík odjíždí do Anglie, aby poznal zdejší skauty. V roce 1912 vychází jeho kniha Základy Junáctví, na které spolupracoval s tehdejšími představiteli vědy a kultury. V červenci téhož roku začíná první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice s třinácti chlapci. V roce 1913 se již skauti zabydlují v prvních podsadových stanech – světovém unikátu, který dodnes obdivují skautky a skauti z celého světa. Rovněž skauting v Česku překonal mnohé nástrahy, potlačen v roce 1940, 1950 a naposledy v roce 1970, se od roku 1989 nepřetržitě rozvíjí. Současná česká organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 48 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS.  Nežijeme minulostí, ale víme, že máme pevné tradiční základy, na kterým můžeme do budoucna stavět.

 

Skauting v Pardubicích

Pardubický skauting představuje řada středisek a oddílů, třebaže po roce 1989 byl jejich počet poněkud redukován. Nadřazenou organizační jednotkou je v současnosti krajská skautská organizační jednotka. Tradičně silné zastoupení mezi středisky mají vodní skauti, soutok Chrudimky a Labe, jakož i přítomnost dalších vodních toků (Loučná, Opatovický kanál, Novohradka) přímo nahrává k pobytu na vodě.

Vodní skauting v Pardubicích

Do roku 1935 se datuje historie jednoho z nejstarších skautských vodních oddílů v Česku. Proslaveni mnoha vítězstvími v republikových soutěžích, knihou M. Zapletala „Sedmička“ se i nadále snažíme na tyto úspěchy a ohlasy navazovat a připravovat pro děti a mládež smysluplný výchovný program. Více čtěte ZDE.

Další odkazy a zdroje:

http://www.skaut.cz

http://scout.org

http://www.wagggs.org