Burza filantropie

Když jsme na lodi, ať už na kánoi, pramici, plachetnici či kajaku, tak nám houpání nevadí, ba právě na opak, ale pak se těšíme na pevnou zem, kde se nám srovná chůze. A takové by mělo být pro všechny vodáky i jejich přístaviště, pevné, stabilní a bezpečné, aby se mohli po vydatné plavbě v klidu postavit. V našem přístavišti je to ale jak na vodě. Z křivých krakorců lodě pomalu vypadávají, podlaha se divně vlní pod nohama a když prší, je tam jak při potopě. A to chceme i díky vám změnit.

Ria nám pomohla vytvořit projekt, který jsme přihlásili do Burzy filantropie. Chceme opravit naší loděnici. V červnu 2023 s koncem pravidelných schůzek proto přístaviště vyklidíme a připravíme na opravné práce vlastními silami (vedoucí a členové oddílu).

Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy. V případě Burzy filantropie prezentují svůj projekt neziskové organizace a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy.

A protože se přístavu podařilo postoupit do užšího výběru a nějaké prostředky získat, už v červnu objednáme potřebný materiál na celkem 24 krakorců – 4 řady po 6 sloupcích.

V období po našem táboře (po 15. 7. 23) pak necháme odbornou firmu vyrobit a umístit jednotlivé díly na krakorce přímo do přístaviště, tak aby byly lodě i všechny děti pohybující se v přístavišti v bezpečí.

Klíčové aktivity

  1. Vyklizení a příprava přístaviště na odborné práce instalace krakorců svépomocí.
  2. Nákup materiálu na výrobu krakorců svépomocí (máme ve středisku odborníky, kteří tomu rozumí).
  3. Zadání výroby a instalace krakorců odborné firmě. Na to si opravdu sami netroufneme a zajištění bezpečí dětí je zde na 1. místě.
  4. Úklid a umístění nových lodí na krakorce.
  5. Při dostatečném množství financí od donátorů nákup 1 nové kánoe pro členy střediska.

Pří vyšším množství financí od donátorů nad rámec burzy filantropie:

  1. I) Nákup materiálu na zpevnění a vyspádování podlahy svépomocí.
  2. II) Zadání tvorby podlahy odborné firmě.

III) Finální úklid, nastavení pravidel a zajištění udržení nové podlahy v čistotě a suchu.

 

A kdo všechno nám pomohl?

Za dary a podporu děkujeme všem donorům, Adri za přípravu a spolu s Datlem za prezentaci ve finálovém „kole“ a díky i všem co pro náš projekt hlasovali na webu!