Pro rodiče

Přihlášení dítěte

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte do skautského oddílu, je to velmi jednoduché. Přístav tvoří chlapecké oddíly i oddíl dívčí (dívčí oddíl v současné době dosáhl kapacitního limitu a nové členky nemůže přijmout), chlapecké oddíly stále přijímají. V podstatě nemáme dolní hranici věku, kdy přijímáme do oddílů, spíše se jedná o omezení ve schopnostech dětí. Protože jsme vodní skauti, bylo by vhodné, aby dítě umělo plavat, ale i to se dá dohonit, proto požadujeme, aby dítě minimálně k vodě necítilo nadměrný odpor a nepropadalo panice. V opačném případě je lepší přihlásit jej do oddílu suchozemských skautů – nicméně patrně pak bude závistivě koukat ze břehu až pojedeme okolo. Dále je vhodné alespoň elementárně číst a psát – lépe si pak užijí většinu her.

Oddíly jsou určeny pro děti již od cca 6-7 let, horní hranice není omezena, skautem se podobně jako golfistou můžete stát v jakémkoli věku. Schůzky chlapeckých oddílů: Sedmičky a Dvanáctky jsou nyní společné, každou středu od 16:30 do 18:00 začínají mladší kluci – vlčata, starší – skauti pak od 16:45 do 18:15. Dívčí oddíl Sedmnáctka pořádá schůzky každé úterý opět od 16:30 do 18:00. Tyto pravidelné schůzky probíhají ve dnech školního vyučování, ve dnech prázdnin či státních svátků tyto schůzky nepořádáme. Disponujeme přímým přístupem k řece Chrudimce, proto se snažíme, abychom na vodě byli vždy, kdy počasí dovolí.

O víkendech pořádáme každý měsíc 1-3 víkendové jednodenní či vícedenní akce. Přehled pravidelných akcí je k dispozici na těchto stránkách. Pořádáme výpravy, sportovní akce, soutěže i jiné aktivity. O všech se snažíme včas informovat zde na stránkách v sekci Akce, popřípadě operativně na vývěsce na zdi klubovny a v klubovně, či přímo informujeme prostřednictvím e-mailu.

Pokud jste usoudili, že vašemu dítěti máme co nabídnout, stačí pouze přijít na schůzku oddílu nahlásit jméno dítěte, jméno rodiče a email na jednoho z rodičů, údaje zadáme do informačnímu systému, přes který pak vygeneruje a na zadaný email zašle přihlášku a evidenční list k vyplnění. Pokud jste tradičními zastánci papíru je možné vyplnit PŘIHLÁŠKU (dostupná i v interaktivním formuláři) a Evidenční list, odevzdat vedoucímu na schůzkách. Během hodiny a půl týdně se budeme snažit vaše děti naučit nejen slušnějšímu chování, ale zejména kolektivní soudržnosti a pomoci, ale i samostatnosti a nezávislosti – pro dnešní dobu se jedná o důležité schopnosti. Dále se učíme: uzlovat, signalizovat, vařit, zdravovědu, poznávat a chránit přírodu, budovat, sportovat a posilovat, orientovat se v okolí i životě a spoustu dalších užitečných věcí. Více se můžete dovědět v dalších stránkách tohoto webu, zejména na stránce věnované Výchově. K tomu všemu nám slouží vybavené zázemí tvořené klubovnou, rozsáhlým lodním parkem (kajaky, kanoe, pramice, plachetnice i rafty). Mimo to máme v užívání i základnu u Sečské přehrady, kde pravidelně pořádáme akce a stálé tábory.

Poplatky

V dnešní době nic není zadarmo, ale my se snažíme této nemožné hranici přiblížit. Roční poplatky za členství nejsou nijak závratné, činí cca 1.000 Kč na kalendářní rok !! (hradí se ke konci roku)

Víkendové akce, zejména výlety mají poplatky vždy ve výši nákladů na tyto akce a o jejich výši se opět dozvíte zavčas předem.

Za zmínku zcela jistě stojí poplatky za tábor, o kterých si troufáme říci, že jsou bezkonkurenční. Poplatek za tábor činí cca 2000 Kč / týden, u táborů putovních je to o něco více, v závislosti na tom, jak vzdálená je řeka či vodní plocha putovního tábora. Na stálém táboře potřebujete do stanu táborovou bednu.

Vybavení či oblečení je pak na Vás, dítě bude potřebovat pádlo a vestu, přístav toto vybavení může zapůjčit, řada našich členů si však padlo, vestu, jakož i další vybavení kupuje, aby je mohla využívat i během roku soukromě. Na vodu je vhodné nepromokavé oblečení a vybavení (viz. níže), ale i bez toho to jde. Pro začátek tak není třeba nakupovat nic dalšího.

Z důvodu přehlednosti, dohledatelnosti a pohodlnosti vašich plateb na akce přístavu, jsme  zavedli platby na přístavní účet.

Číslo účtu je: 2500244481/2010.

V případě kdy preferujete bezhotovostní způsob úhrady je třeba pro správnou identifikaci platby při odeslání každé platby zadat následující informace:

 1. Variabilní symbol – uvádějte rodné číslo vašeho dítěte. Toto číslo máme uvedeno v registraci a dohledáme si ho.
 2. Specifický symbolčíslo přiřazené k dané akci, které bude uvedeno v informacích o akci.
 3. Zpráva pro příjemce – pro jistotu uveďte přezdívku či jméno, za koho platíte.

Platby, které v tuto chvíli vybíráme:

 

 1. Platba za registraci na rok 2024. Částka 1.000,- Kč, specifický symbol 2024. Termín zaplacení 31.12. 2023.
 2. Platba za Výlet na Vodomilku 2024. Částka 1.100,- Kč, specifický symbol 0224. Termín zaplacení 17.02. 2024.
 3. Platba tábor Seč 2024. Celková částka 3.000,- Kč, záloha 1.000,- Kč (platit do xx. x., doplatek do 23. 6. 2024). SS = 2401, VS = rodné číslo dítěte
 4. Platba tábor Albánie 2024. Celková částka 7.500,- Kč,  (platit v plné palbě do 20. 6.), SS = 2402, VS = rodné číslo dítěte
 5. Platba tábor Polsko 2024. Celková částka 3.800,- Kč,  (platit v plné palbě do 9. 7.), SS = 2403, VS = rodné číslo dítěte (platit až po zapsání účastníka na seznam na webu tábora)
 6. Platba příměstský tábor 2024. Celková částka 2.900,- / 2.600 ,- Kč, záloha 1.000,- Kč (platit do 15.7.), doplatek do 10. 8. 2024. SS = 2404, VS = rodné číslo dítěte

Veškeré poplatky platí pro děti, dospělé i vedoucí, což je důvodem, proč můžeme nabídnout tak příznivé platební podmínky

Co s sebou na schůzky

Není toho mnoho. Na pravidelné schůzky vždy dítě vybavte následujícím: tužka, lodní deník (LD), uzlovačka, krabička poslední záchrany (KPZ), takže malý batůžek postačí. Více jak polovina schůzek je na vodě nebo v okolí a proto doporučujeme: nedávejte dětem nic extra značkového, počítejte i s tím, že občas přijdou s mokrýma botama, v horším případě tam zahučí úplně – asi se to dříve či později stane každému.

Co s sebou na akce

Seznam věcí na akce se může lišit podle typu akce, prosíme tedy – řiďte se zdravým rozumem. Pokud se jedná o celkem častou akci na vodě, přibude k vybavení na schůzku (tužka, LD, KPZ, uzlovačka) ještě následující:

 • boty do vody – jsou různé, od profesionálních neoprenových až po obyčejné tenisky, důležité však je, aby byly pevné, uzavřené, žádné žabky, cvičky nebo holinky, ty při plavání vždy nohu opustí.
 • pokrývka hlavy, opalovací krémy a sluneční brýle
 • nepromokavá bunda či pláštěnka
 • nepromokavý obal na věci – konev, barel či lodní pytel

Na ostatní akce balte podle zdravého selského rozumu, případné nadstandardní požadavky budou uvedeny u informace o akci samotné.

Co s sebou na tábor

Informace o táborech a potřebném vybavení jsou uvedeny v samostatné sekci těchto stránek

 

Pojištění a zodpovědnost

Bezpečnost dětí

Bezpečnost dětí je prioritou všech, kteří v Junáku působí. Bezpečnostní rizika sice nikdy nelze při aktivním skautingu stoprocentně vyloučit, ale díky dodržování určitých pravidel a zásad je dokážeme úspěšně minimalizovat. Skautské heslo zní: „Buď připraven/a“. Toto heslo je tedy skautským vedoucím vlastní. K připravenosti na životní nástrahy a rizika se ale snažíme vést také svěřené děti. Pro náš oddíl vodních skautů platí zásady bezpečnosti na vodě, např. bez vesty se na vodě děti vůbec nepohybují a to ani během her.

Zodpovědnost vedoucích

O děti se starají vedoucí, kteří mají zodpovědnost za bezpečné vedení dětí, naplňování výchovných cílů skautingu a bezproblémové fungování oddílu. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci prověřenou speciální zkouškou, která zaručuje, že je vedoucí znalý/á například zdravovědy, základů psychologie nebo organizace a práva. Vzdělávací systém Junáka je velmi propracovaný a dospělí dobrovolníci mají navíc povinnost absolvovat zdravotnický kurz. Vedoucí také využívají metodiky skautského programu a berou ohled na specifické zájmy a potřeby dětí. Vedoucí našich oddílů jsou v současnosti vyškoleni čekatelskou zkouškou, vůdcovskou zkouškou, řada z nich i kapitánskými zkouškami, zdravotnickými i instruktorskými kurzy – není lehké dělat vedoucího 🙂

Pojištění

Děti jsou na všech akcích Junáka úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy Junáka. Pojistná smlouva na roky 2018 až 2021 byla uzavřena s pojišťovnou Generali. Číslo smlouvy je 0259492692.