Pro rodiče

Přihlášení dítěte

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte do skautského oddílu, je to velmi jednoduché. Přístav tvoří chlapecké oddíly i oddíl dívčí. V podstatě nemáme dolní hranici věku, kdy přijímáme do oddílů, spíše se jedná o omezení ve schopnostech dětí. Protože jsme vodní skauti, bylo by vhodné, aby dítě umělo plavat, ale i to se dá dohonit, proto požadujeme, aby dítě minimálně k vodě necítilo nadměrný odpor a nepropadalo panice. V opačném případě je lepší přihlásit jej do oddílu suchozemských skautů – nicméně patrně pak bude závistivě koukat ze břehu až pojedeme okolo. Dále je vhodné alespoň elementárně číst a psát – lépe si pak užijí většinu her.

Oddíly jsou určeny pro děti již od cca 6-7 let, horní hranice není omezena, skautem se podobně jako golfistou můžete stát v jakémkoli věku. Schůzky chlapeckých oddílů: Sedmičky a Dvanáctky jsou nyní společné, každou středu od 16:30 do 18:00. Dívčí oddíl Sedmnáctka pořádá schůzky každé úterý opět od 16:30 do 18:00. Tyto pravidelné schůzky probíhají ve dnech školního vyučování, ve dnech prázdnin či státních svátků tyto schůzky nepořádáme. Disponujeme přímým přístupem k řece Chrudimce, proto se snažíme, abychom na vodě byli vždy, kdy počasí dovolí.

O víkendech pořádáme každý měsíc 1-3 víkendové jednodenní či vícedenní akce. Přehled pravidelných akcí je k dispozici na těchto stránkách. Pořádáme výpravy, sportovní akce, soutěže i jiné aktivity. O všech se snažíme včas informovat zde na stránkách v sekci Akce, popřípadě operativně na vývěsce na zdi klubovny a v klubovně, či přímo informujeme prostřednictvím e-mailu.

Pokud jste usoudili, že vašemu dítěti máme co nabídnout, stačí pouze přijít na schůzku oddílu a vyplnit PŘIHLÁŠKU (dostupná i v elekronickém formuláři) a Evidenční list, pak už jen zamáčknete slzu, zamáváte a za hodinu a půl můžete dítě vyzvednout. Během hodiny a půl týdně se budeme snažit vaše děti naučit nejen slušnějšímu chování, ale zejména kolektivní soudržnosti a pomoci, ale i samostatnosti a nezávislosti – pro dnešní dobu se jedná o důležité schopnosti. Dále se učíme: uzlovat, signalizovat, vařit, zdravovědu, poznávat a chránit přírodu, budovat, sportovat a posilovat, orientovat se v okolí i životě a spoustu dalších užitečných věcí. Více se můžete dovědět v dalších stránkách tohoto webu, zejména na stránce věnované Výchově. K tomu všemu nám slouží vybavené zázemí tvořené klubovnou, rozsáhlým lodním parkem (kajaky, kanoe, pramice, plachetnice i rafty). Mimo to máme v užívání i základnu u Sečské přehrady, kde pravidelně pořádáme akce a stálé tábory.

Poplatky

V dnešní době nic není zadarmo, ale my se snažíme této nemožné hranici přiblížit. Roční poplatky za členství nejsou nijak závratné, činí 500 – 550 Kč na kalendářní rok !! (hradí se počátkem ledna)

Víkendové akce, zejména výlety mají poplatky vždy ve výši nákladů na tyto akce a o jejich výši se opět dozvíte zavčas předem.

Za zmínku zcela jistě stojí poplatky za tábor, o kterých si troufáme říci, že jsou bezkonkurenční. Poplatek za tábor činí cca 1700 Kč až 1800 Kč / týden, u táborů putovních je to o něco více, v závislosti na tom, jak vzdálená je řeka či vodní plocha putovního tábora.

Vybavení či oblečení je pak na Vás, dítě bude potřebovat pádlo a vestu, přístav toto vybavení může zapůjčit, řada našich členů si však padlo, vestu, jakož i další vybavení kupuje, aby je mohla využívat i během roku soukromě. Na vodu je vhodné nepromokavé oblečení a vybavení (viz. níže), ale i bez toho to jde. Pro začátek tak není třeba nakupovat nic dalšího.

Z důvodu přehlednosti, dohledatelnosti a pohodlnosti vašich plateb na akce přístavu, jsme  zavedli platby na přístavní účet.

Číslo účtu je: 2500244481/2010.

V případě kdy preferujete bezhotovostní způsob úhrady je třeba pro správnou identifikaci platby při odeslání každé platby zadat následující informace:

 1. Variabilní symbol – uvádějte rodné číslo vašeho dítěte. Toto číslo máme uvedeno v registraci a dohledáme si ho.
 2. Specifický symbolčíslo přiřazené k dané akci, které bude uvedeno v informacích o akci.
 3. Zpráva pro příjemce – pro jistotu uveďte přezdívku či jméno, za koho platíte.

Platby, které v tuto chvíli vybíráme:

 1. Platba za registraci na rok 2018. Částka 550,- Kč, specifický symbol 2018. Termín zaplacení 30.11. 
 2. Záloha na akci Vodomilka. Celková částka 600,- Kč, záloha 300,- Kč, termín 12.2.2018. SS = 0218, VS = rodné číslo dítěte
 3. Platba na akci preSKARE. Celková částka 300,- Kč, záloha se nevybírá, termín 18.4.2018. SS = 0918, VS = r.č. dítěte
 4. Platba na akci SKARE. Celková částka 700,- Kč, záloha se nevybírá, termín 25.4.2018. SS = 0318, VS = rodné číslo dítěte
 5. Platba na akci Navigamus. Celková částka 1.000,- Kč, záloha se nevybírá, termín CO NEJDŘÍVE. SS = 0418, VS = rodné číslo dítěte
 6. Záloha na tábor Seč: celková cena: 2.000,- Kč, záloha 500,- Kč je potřeba zaplatit do 20. 05. SS= 0518, VS = rodné číslo dítěte
 7. Záloha na tábor Warta: celková cena: 2.500,- Kč, záloha 500,- Kč je potřeba zaplatit do 20. 05. SS= 0618, VS = rodné číslo dítěte
 8. Záloha na tábor Pilica: celková cena: 2.500,- Kč, záloha 500,- Kč je potřeba zaplatit do 20. 05. SS= 0718, VS = rodné číslo dítěte
 9. Záloha na příměstský tábor: celková cena: 1.300,- Kč (člen) 1.500,- Kč (nečlen) sleva za sourozence -250,- Kč , záloha 500,- Kč je potřeba zaplatit do 30. 06. SS= 0818, VS = rodné číslo dítěte

Veškeré poplatky platí pro děti, dospělé i vedoucí, což je důvodem, proč můžeme nabídnout tak příznivé platební podmínky

Co s sebou na schůzky

Není toho mnoho. Na pravidelné schůzky vždy dítě vybavte následujícím: tužka, lodní deník (LD), uzlovačka, krabička poslední záchrany (KPZ), takže malý batůžek postačí. Více jak polovina schůzek je na vodě nebo v okolí a proto doporučujeme: nedávejte dětem nic extra značkového, počítejte i s tím, že občas přijdou s mokrýma botama, v horším případě tam zahučí úplně – asi se to dříve či později stane každému.

Co s sebou na akce

Seznam věcí na akce se může lišit podle typu akce, prosíme tedy – řiďte se zdravým rozumem. Pokud se jedná o celkem častou akci na vodě, přibude k vybavení na schůzku (tužka, LD, KPZ, uzlovačka) ještě následující:

 • boty do vody – jsou různé, od profesionálních neoprenových až po obyčejné tenisky, důležité však je, aby byly pevné, uzavřené, žádné žabky, cvičky nebo holinky, ty při plavání vždy nohu opustí.
 • pokrývka hlavy, opalovací krémy a sluneční brýle
 • nepromokavá bunda či pláštěnka
 • nepromokavý obal na věci – konev, barel či lodní pytel

Na ostatní akce balte podle zdravého selského rozumu, případné nadstandardní požadavky budou uvedeny u informace o akci samotné.

Co s sebou na tábor

Informace o táborech a potřebném vybavení jsou uvedeny v samostatné sekci těchto stránek

 

Pojištění a zodpovědnost

Bezpečnost dětí

Bezpečnost dětí je prioritou všech, kteří v Junáku působí. Bezpečnostní rizika sice nikdy nelze při aktivním skautingu stoprocentně vyloučit, ale díky dodržování určitých pravidel a zásad je dokážeme úspěšně minimalizovat. Skautské heslo zní: „Buď připraven/a“. Toto heslo je tedy skautským vedoucím vlastní. K připravenosti na životní nástrahy a rizika se ale snažíme vést také svěřené děti. Pro náš oddíl vodních skautů platí zásady bezpečnosti na vodě, např. bez vesty se na vodě děti vůbec nepohybují a to ani během her.

Zodpovědnost vedoucích

O děti se starají vedoucí, kteří mají zodpovědnost za bezpečné vedení dětí, naplňování výchovných cílů skautingu a bezproblémové fungování oddílu. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci prověřenou speciální zkouškou, která zaručuje, že je vedoucí znalý/á například zdravovědy, základů psychologie nebo organizace a práva. Vzdělávací systém Junáka je velmi propracovaný a dospělí dobrovolníci mají navíc povinnost absolvovat zdravotnický kurz. Vedoucí také využívají metodiky skautského programu a berou ohled na specifické zájmy a potřeby dětí. Vedoucí našich oddílů jsou v současnosti vyškoleni čekatelskou zkouškou, vůdcovskou zkouškou, řada z nich i kapitánskými zkouškami, zdravotnickými i instruktorskými kurzy – není lehké dělat vedoucího 🙂

Pojištění

Děti jsou na všech akcích Junáka úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy Junáka. Pojistná smlouva na roky 2018 až 2021 byla uzavřena s pojišťovnou Generali. Číslo smlouvy je 0259492692.