Přístav „Sedmička“ Pardubice

PARDUBICE MAJÍ SICE JEŠTĚ VÍCE JUNÁKŮ,
ALE JENOM JEDNO LABE,
A NA NĚM !!!
7. PŘÍSTAV VODÁKŮ!!!

 

Kdo jsme?

Přístav „SEDMIČKA“ Pardubice je součástí celosvětového skautského hnutí. Jsme skauti, kteří plní vodácké doplňky. Náš přístav má celkem čtyři oddíly, dva chlapecké, jeden dívčí a jeden oddíl oldskautů. Více se o nich můžete dovědět na stránkách jednotlivých oddílů.

Co děláme?

Naše činnost během roku je pestrá, neustále vymýšlíme nové aktivity, kterými se snažíme přitáhnout a nadchnout. Existují i činnosti, které se (téměř) každý rok opakují a mají pevný či posuvný termín. Opakující se činnosti a jejich termíny můžete pročíst v sekci Pravidelné akce. Protože ne všechny akce jsou pevné a plno z nich se koná ve volných termínech, je pro Vaši orientaci vždy vydáván program na další měsíc, který je uveřejněn ve střediskovém časopise HROŽRAMROVO, vývěskách ve městě i na internetových stránkách přístavu. Pro aktivity využíváme zejména naší krásné klubovny a atraktivní Sečské základny.

Kde nás najdete?

Oficiální adresa: Mezi mosty 135, Pardubice, 530 03.

Mapa umístění klubovny.

mapa

 

Statutární zástupce a další přístavní funkce

Kapitán přístavu: Rákos, Jaroslav Ventluka

Přístavný: Džína, Ing. Jana Černíková

Výchovný zpravodaj: Džin, Jan Vávra

Hospodář: Džína, Ing. Jana Černíková

Členové revizní komise: Otecko, Ing. Jiří Černík; Api, Ing. Kateřina Vanýsková; Delfy, Kamila Šimková

Kontaktujte nás:

7. oddíl vodních skautů
Cílová skupina: kluci od 7 let
E-mail:  vojtech.cernik@rpicpce.cz, jan.vavra@upce.cz
telefon: Vojtěch Černík – 604 318 285, Jan Vávra – 604 339 581

12. oddíl vodních skautů
Cílová skupina: kluci od 7 let
E-mail: ventluka@seznam.cz, jiri.digger@gmail.com
telefon: Jaroslav Ventluka – 725 002 627, Jiří Mareš – 733 584 230

13. oddíl vodních oldskautů
Cílová skupina: všichni od 19 do 119 let
E-mail: volfovi@volny.cz, javon@volny.cz
telefon: Václav Volf – 466 634 789, Jaroslav Vondra – 723 344 700

17. oddíl vodních skautek
Cílová skupina: holky od 7 let
E-mail: jana.cernikova@rpicpce.cz, jitka.valenova@seznam.cz
telefon: Jana Černíková – 603 104 747, Jitka Valenová – 777 137 728

Historie přístavu „Sedmička“

Přístav byl založen na základech 7. oddílu jehož historie sahá až do let 1. republiky. Tuto minulost shrnutou perem Dědy můžete nahlédnout na stránkách historie „Sedmičky“.

Historie Přístavu se začíná psát v roce 1990:

Toho roku začínají pukat ledy a před oddílem se opět rýsují lepší časy, bez  kontrol a nátlaků. Ministerstvo vnitra a životního prostředí (z 28.12.89) totiž  schvaluje organizační řád organizace „Český Junák – svaz skautů a skautek“.  Sedmička tak vstupuje na skautskou stezku. V únoru dává Děda do skříňky nové  označení a vývěsku k náboru nováčků.

Zároveň začínají pukat ledy a před oddílem se opět rýsují lepší časy, bez kontrol a nátlaků. Ministerstvo vnitra a životního prostředí (z 28.12.89) totiž schvaluje organizační řád organizace „Český Junák – svaz skautů a skautek“. Sedmička tak vstupuje na skautskou stezku. V únoru dává Děda do skříňky nové označení a vývěsku k náboru nováčků.

Na oddílovce 7. března dochází k tajným volbám na kapitána 7. oddílu vodních skautů, z kterých vychází přesvědčivě Děda.

Nábor nováčků znamenal přísun 15 chlapců ve věku 8 let. A tak vzniká 12. oddíl. slovo vlče se nezdá být pro budoucí mořské vlky příliš vhodné, a tak je vybrán název „Pulci“. Kapitánem se stal L. Jirout – Akela.

Ještě v březnu svolává ing. Vajsar – Jurka všechny bývalé členy 7. oddílu vodních skautů z let 1937-40, 1945-48 a 1968-70 na schůzku do klubovny na 5. dubna. Ze 48 pozvaných jich přišlo 32. Byli Jurou seznámeni s prací a požádáni o pomoc. Byl tak obnoven 13. oddíl oldskautů a kapitánem zvolen ing. Volf mladší – Pukavec.

Dalším významným mezníkem byl 5. květen 1990. Na bývalé vojenské plovárně po slavnostním zapálení pagody ze 4 stran (Jirja, Datel, Džin a Myšák) a zazpívání oddílové hymny složili do rukou Dědy slavnostní skautský slib : Mýval, Datel, Džin, Jirja, Lachtan a Pulec. A dokonce i dva pulci Šibal a Štír. První to sliby po dvaceti letech. Škoda, že zatím nebyly v prodeji slibové odznaky.

Na přístavní radu přišel Miki prý s geniálním nápadem. „Vyděláme moře peněz na lodě. Budeme vozit svatby na vodě.“ Nápad to byl sice dobrý, ale nikdo nechtěl svatebčany svěřit našim lodím, a tak zůstalo jen na propagační akci, kdy svatební pár hrál Kýbl se Žížalou.

Další slibový oheň ještě před táborem se uskutečňuje opět na bývalé vojenské plovárně 27.6.1990.

První tábor pulců 12. oddílu se koná od 28. července do 10. srpna 1990 na Pařížovské přehradě. Kapitánem je Děda, v admiralitě Braťa, Vivik, Pukavec a Babča. Mužstvo – Oukleje: Kmoníček, Růžička, Štěrba, Lešanský, Klieger, Beňuš; Mihule: Voříšek, baroch, Novák, Volf ml., Skalecký P., Skalecký R.; Dřízkové: Svoboda, Prokop, Jandík, Bíško, Bahenský, Kabeláč; Kleňata: Medák, Zavoral Š., Zavoral T., Neth, Odvody a Vojtek. Je to tábor, kde se modrají vodácké košile a žluté šátky.

7. oddíl v době od 6. do 21.7.1990 uskutečnil putovní tábor po Berounce, který byl Mikim dobře zachycen kamerou. Kapitán – Miki, 1. důstojník – Otecko, felčar – Akela, bocman – Kubeš. A posádky – Mroži: Bobr, Pulec, Černoch, Žížala; Hroši: Ježdík, Meďan, Lachtan, Jirja; Vokouni – Datel, Bráška, Mýval, Dejvy; Žraloci: Džin, Úhoř, Sumec, Kýbl.

4. září 1990 se trháme od 1. střediska br. Soukupa a tvoříme 7. přístav vodních skautů. Od toho okamžiku má přístav toto složení:

přístavní kapitán – ing. J. Vondra – Děda

přístavný přístavu – M. Mareš – Braťa

tajemník – J. Navrátil – Pivajs

zdravotník – MUDr. J. Jirásko

hospodář – V. Chrástková

předseda rev. komise – ing. Fr. Pravda

členové rev. komise – ing. J. Černík – Otecko, ing. P. Louman

kapitán 7. oddílu – ing. P. Mücke – Miki

kapitán 12. oddílu – L. Jirout – Akela

kapitán 13. oddílu oldskautů – ing. V. Volf – Pukavec

Zároveň od září začíná pomalu vznikat něco, co nikdy Pardubice neznaly. Vodácký oddíl Žabiček pod vedením M. Műckeové.

14. září vyráží 7.oddíl vedený Mikim do Prahy na setkání skautů s prezidentem a bývalým vodním skautem Václavem Havlem – Chrobákem.

29. září se v Bohdanči koná závod skautské zdatnosti pořádaný OR Junáka Pardubice. Hlídka postavená 7. oddílem ve velké konkurenci „sušáků“ získává 2. místo a stan. zároveň br. Pirát předává čestné uznání a totem za vítězství v dlouhodobé soutěži mezi oddíly.

Rok 1990 je také rokem zahájení práce na rozšíření prostoru pro lodě. Děda vypracoval projekt na zastřešení bývalého náhonu na turbinu. Ze staveb se začal dovážet materiál a zásyp bahniska.

K zimě patří hory, a tak 26.1.1991 vyráží 7. oddíl do Jánských Lázní na chatu Stavoprojektu.

Výlet na kolech 7. a tentokráte i 17. oddílu žabiček na Kunětickou horu v březnu 1991, kde proběhla i F1 – Velká cena Kunětické hory.

Od 27. do 28. dubna pořádá přístav závěrečné hodnocení proběhnuvšího kormidelnického kursu, kde vždy dvojice musí prokázat, co za 3 měsíce zvládli, a to na okruhu kolem Trhové Kamenice na několika stanovištích. Ubytování bylo zajištěno na chatě pardubických potápěčů.

Tábor 12. oddílu se tentokráte koná společně se 7. oddílem Praha, který vede bývalý člen Sedmičky Myšák a nemá zatím materiální zajištění. A kde? No přece na Pařížově od 29. června do 20. července 1991. Kapitánem je Děda, admiralita – Myšák, Braťa, Akela a Sam. Mužstvo z Prahy – Dan, David, Šnek, Přibil, Kuba, Urban, Krtek, Tom, Bobr, Zajíc, Zašek; z Pardubic – Kapsář, Rampouch, Sáček, Luboš, Šídlo, Jakub, Notík, Leoš G., Cákal, Vystrčil, Mudrc, Štír, Plyšan a Hepnar.

Společný tábor měl 7. a 17. oddíl u Štěnkova při řece Orlici od 7. do 27. července 1991. Kapitánem tábora byl Miki, se kterým spolupracoval Otecko, Robin, Máša a Elka.A mužstvo – Mroži: Ježdík, Úhoř, Bobr, Lachtan, Mýval, David, Zbyšek, Racek; Vokouni: Datel, Džin, Pulec, Meďan, Žolík, Danek, Aleš; Rosničky: Petra, Kvína, Barcca, Nika, Peggy, Terka, Smila; Skokanky: Jitka, Jeana, Vifka, Danny, Jíťa a Ria.

Ve dnech 13. – 14. září 1991 jsme se jako přístav zúčastnili obnoveného závodu pramic pořádaného HKVS na Vltavě. Zatím co 7 pulců jelo zatím akci pozorovat, 7. oddíl postavil posádku žáků a Mikim na kormidle, která obsadila 4. místo, a posádku dorostu s kormidelníkem Oteckem, na které se dostalo 3. místo. Ubytování bylo na loděnici u Rana u Podolské vodárny.

Opět společné akce 12. oddílu se 7. oddílem Myšákem z Prahy. Tentokráte je cílem chata v Jánských Lázních od 22. do 23. listopadu.

To tři dny 29. – 31. května 1992 se část našeho střediska zúčastnila zájezdu do Prahy s účastí na poháru ČSPLO a 13. přístavu vodních skautů Praha. Vyhráli jsme co se dalo a večer odehráli bojovou hru na Vyšehradě.

Letní tábor měl na Pařížově tentokráte dokonce dva běhy. Od 27. června do 18. července zde společně tábořil 12. oddíl pulců a 17. oddíl žabiček. Funkci kapitána měl Děda, lodivoda a hospodáře Braťa, zásobovače Zub, kuchyň měla na starost Bedla a postupně přicházeli vypomáhat i členové VK. Petra, Pukavec, Džin, Ježdík, Bobr, Meďan, Datel. Mužstvo – Mihulky: Jeana, Barcca, Terka, Vifka, Nika, Peggy, Kvína; Žabičky: Jitka, Dejla, Lenka, Věra, Čípa, Danny, Ria a Čikula; Dřízkové: Šibal, Úhoř, Dobrák, Vojta, Riki, Tuleň; Kleňata: Cákal, Mlok, Mucholap, Tichošlápek, Rampouch a Šídlo; Oukleje: Notík, Sáček, Myšák, Žabák, Mudrc, Štír, Křísek.

Jen ale první běh byl ukončen, již přijížděla druhá parta. Členové 7. oddílu a opět naši hosté ze 7. oddílu z Prahy vedení Myšákem. V čele tábora tentokráte stáli dva kapitáni – Děda a Myšák se střídající se admiralitou – Petra, Zub, Bedla, Ježdík, Datel, Džin, Bobr, Jirja a Braťa. A posádky: Dřízkové: Krtek x, Číp x, Rejnok x, Kapsář, Cipísek, Šnek x, Bobík; Kleňata: Pulec, Skokan, Hříbek x, Čolek x, Čmelda x, Hopík x, Prokouk; Mihule: Zajíc x, Bobr x, Bagr x, Šmoulík x, Úlep, Vodník; Oukleje: Žolík, Krab, Candát, Kuchtík x, Sajp x, Plyšan a Komár. (x – členové 7. oddílu z Prahy).