Odkazy

Pro vedoucí

Formulář vyúčtování akce

Skautské

Junák – svaz skautů a skautek ČR

Hlavní kapitanát VS

Junák – Pardubický kraj

akce NAVIGAMUS

závody SKARE

Kapitánská lesní škola VS

WOSM – oficiální web Mezinárodní organizace skautského hnutí

WAGGGS – oficiální web Světové asociace skautek

EUROPA SEA SCOUTS – oficiální web evropských námořních skautů

SEA SCOUTS BSA – oficiální web námořních skautů

Vodácké

Vodácký průvodce a kilometráže

Vodní sporty

 Klub vodních turistů Pardubice

České řeky

Stav vody

 

Krizová karta

V časopise Skautingu byla před lety vydána nová verze tzv. krizové karty. Hlavní kapitanát upozorňuje, že to je nejen pomůcka, ale i důležitý dokument, kterým je nutno se prokázat v případě přešetřování možné mimořádné události. Proto ji má mít při sobě vůdce každé akce, kde krizová situace může nastat – tábor, puťák i jakákoli další akce na vodě.

Protože tato Krizová karta, přesněji Krizový lístek nebyl vložen do každého Skautingu a je opravdu důležité, aby ji vůdci akcí měli vedle dalších dokumentů při sobě, přikládá HKVS tento lístek v kopii a doporučuje, aby si jej kapitáni a lodivodi vytiskli sami (po složení velikost kreditní karty).

Díky Vezír

Odkaz ke stažení – Krizová karta