Registrace

Pro aktivní účast stačí pro začátek pouze přijít na schůzku oddílu a vyplnit PŘIHLÁŠKU (dostupná i v elekronickém formuláři) a Evidenční list.

Pokud usoudíte, že právě my jsme pro dítě to pravé a schůzky a výpravy je baví, dojde na roční registrační poplatek

Roční poplatek za členství není nijak závratný, činí cca 1.000 Kč na kalendářní rok !! (úhrada je vždy předem na další kalendářní rok)

Z poplatku je většina odváděna mimo přístav do organizace Junáka, menší část nám pomáhá hradit provoz klubovny (a věřte, že to je pouze malý zlomek toho, co nás provoz stojí). Bez poplatku dítě nepřijmeme na žádný z táborů, nicméně pojištění na schůzkách a na akcích platí i bez zaplacení této registrace.

Z důvodu přehlednosti, dohledatelnosti a pohodlnosti vašich plateb na akce přístavu, akceptujeme pouze platby na přístavní účet.

Číslo účtu je: 2500244481/2010.

Pro úhradu je třeba pro správnou identifikaci platby zadat následující informace:

  1. Variabilní symbol – uvádějte rodné číslo vašeho dítěte. Toto číslo máme uvedeno v registraci a dohledáme si ho.
  2. Specifický symbolčíslo přiřazené k roku registrace, tj. rok, na který je registrace placena.
  3. Zpráva pro příjemce – pro jistotu uveďte přezdívku či jméno, za koho platíte.

Pro rok 2024 vybíráme poplatek ve výši 1.000 Kč, úplné údaje k roku 2024:

Částka 1.000,- Kč, specifický symbol 2024. Plavčík(ice) XYZ. Termín zaplacení 31.12. 2023.

Ostatní platby, které zpravidla vybíráme během roku na větší víkendové akce formou zálohy nebo celého poplatku naleznete na stránce „Pro rodiče“